Privacybeleid

1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is MBZCLASSICPARTS GmbH, Töpferweg 9a, 52379 Langerwehe, Deutschland, Tel.: 024098459718, E-Mail: info@mbzclassicparts.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

2.1 Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan de paginaserver doorgeeft (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u de website te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het afsluiten van de browser automatisch weer gewist (zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw eindapparaat en kunnen pagina-instellingen worden opgeslagen (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode terugvinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Indien persoonsgegevens ook door individuele door ons gebruikte cookies worden verwerkt, geschiedt de verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO ofwel voor de uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO in geval van gegeven toestemming of overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact opnemen met

4.1 Hubspot

Wij gebruiken het e-mailticketing systeem van de volgende provider om vragen van klanten te verwerken: HubSpot Ireland Ltd, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland.

Als u via onze website per e-mail contactaanvragen doet, worden deze opgeslagen en georganiseerd in het ticketsysteem om een chronologische verwerking mogelijk te maken en de servicebeleving te verbeteren. Via het individueel toegekende ticketnummer kunt u altijd de actuele status van de afhandeling van uw verzoek zien.

Voor de organisatie en verwerking van aanvragen worden persoonsgegevens verzameld naargelang de omvang van de verstrekking ervan, maar in ieder geval naam, voornaam en e-mailadres, doorgegeven aan de aanbieder, daar opgeslagen en uitgelezen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de efficiënte vormgeving van onze klantenservice, bij een zo snel mogelijke beantwoording van uw verzoek en bij de optimalisering van ons dienstenaanbod overeenkomstig art. 6, lid 1, lit. f DSGVO.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

4.2 WhatsApp Zakelijk

Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de berichtendienst WhatsApp van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Voor dit doel gebruiken wij de zogenaamde "zakelijke versie" van WhatsApp.

Als u contact met ons opneemt via WhatsApp ter gelegenheid van een specifieke transactie (bijvoorbeeld een geplaatste bestelling), slaan en gebruiken wij het mobiele telefoonnummer dat u gebruikt op WhatsApp, evenals - indien verstrekt - uw voor- en achternaam in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b. DSGVO om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Op basis van dezelfde rechtsgrondslag kunnen wij u vragen om via WhatsApp nadere gegevens te verstrekken (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) om uw verzoek aan een specifiek proces te kunnen toewijzen.

Als u ons WhatsApp-contact gebruikt voor algemene vragen (bijv. over het dienstenaanbod, de beschikbaarheid of onze website), slaan wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt en - indien verstrekt - uw voor- en achternaam op en gebruiken wij dit in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gevraagde informatie efficiënt en snel te verstrekken.

Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt om te reageren op uw verzoek via WhatsApp. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Wij wijzen u erop dat WhatsApp Business toegang verkrijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat wij voor dit doel gebruiken en automatisch telefoonnummers die zijn opgeslagen in het adresboek doorstuurt naar een server van de moedermaatschappij Meta Platforms Inc. in de VS. Voor de werking van ons WhatsApp Business-account gebruiken wij een mobiel eindapparaat waarin alleen de WhatsApp-contactgegevens van gebruikers die ook via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen, worden opgeslagen.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon van wie de WhatsApp-contactgegevens in ons adresboek zijn opgeslagen, reeds heeft ingestemd met de overdracht van zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten in overeenstemming met art. 6, lid 1, lit. a DSGVO wanneer hij de app voor het eerst op zijn apparaat gebruikt door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren. Het doorgeven van gegevens van dergelijke gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp, is in dit verband uitgesloten.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

In de loop van de bovengenoemde verwerking kunnen gegevens worden overgedragen naar servers van Meta Platforms Inc. in de VS.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

4.3 Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verwerkt - uitsluitend met het oog op de verwerking en beantwoording van uw verzoek en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek overeenkomstig art. 6 (1) lit. f DSGVO. Als uw contact is gericht op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden gewist wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die daartegen indruisen.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening

Overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt in de mate die in elk geval vereist is als u ons deze gegevens verstrekt bij het openen van een klantenrekening. De voor het openen van een rekening vereiste gegevens vindt u in het invoermasker van het desbetreffende formulier op onze website.

Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan gebeuren door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, mits alle via de account gesloten overeenkomsten volledig zijn verwerkt, zich geen wettelijke bewaartermijnen verzetten en er van onze kant geen legitiem belang bestaat bij de verdere opslag.

6) Gebruik van klantgegevens voor rechtstreekse reclame

6.1 Inschrijving op onze e-mail nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van nieuwsbrieven, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.

Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Wij slaan uw door uw internet service provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie op om later eventueel misbruik van uw e-mailadres te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden strikt gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefdistributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2 Verzenden van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres hebt meegedeeld, behouden wij ons het recht voor u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als die welke u reeds in ons assortiment hebt gekocht. Conform § 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) hoeven wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u te vragen. De gegevensverwerking vindt in dit verband uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als u in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mails.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan op de hoogte te stellen. Hieraan zijn voor u alleen transmissiekosten verbonden volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

6.3 CleverReach

Onze e-mail nieuwsbrieven worden verzonden via deze provider: CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland

Op basis van ons legitieme belang bij een effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing geven wij de gegevens die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt, overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO door aan deze aanbieder, zodat zij namens ons de nieuwsbrief kunnen versturen.

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO voert de aanbieder ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes door middel van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. Daarbij wordt ook eindapparaatinformatie (bijv. tijdstip van oproep, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) verzameld en geëvalueerd, maar niet samengevoegd met andere datasets.

U kunt uw toestemming voor het volgen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de gegevens van onze sitebezoekers beschermt en doorgifte aan derden verbiedt.

6.4 Klaviyo

Onze e-mail nieuwsbrieven worden verzonden via deze provider: Klaviyo, 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA

Op basis van ons legitieme belang bij een effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing geven wij de gegevens die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt, overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO door aan deze aanbieder, zodat zij namens ons de nieuwsbrief kunnen versturen.

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO voert de aanbieder ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes door middel van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. Daarbij wordt ook eindapparaatinformatie (bijv. tijdstip van oproep, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) verzameld en geëvalueerd, maar niet samengevoegd met andere datasets.

U kunt uw toestemming voor het volgen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de gegevens van onze sitebezoekers beschermt en doorgifte aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

6.5 MailChimp

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via deze provider: The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS

Op basis van ons legitieme belang bij een effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing geven wij de gegevens die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt, overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO door aan deze aanbieder, zodat zij namens ons de nieuwsbrief kunnen versturen.

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO voert de aanbieder ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes door middel van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. Daarbij wordt ook eindapparaatinformatie (bijv. tijdstip van oproep, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) verzameld en geëvalueerd, maar niet samengevoegd met andere datasets.

U kunt uw toestemming voor het volgen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de gegevens van onze sitebezoekers beschermt en doorgifte aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

6,6 Seguno

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via deze provider: Software, Inc, 104 City Hall Plz Ste 200, Durham, NC 27701, VS

Op basis van ons legitieme belang bij een effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing geven wij de gegevens die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt, overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO door aan deze aanbieder, zodat zij namens ons de nieuwsbrief kunnen versturen.

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO voert de aanbieder ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes door middel van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. Daarbij wordt ook eindapparaatinformatie (bijv. tijdstip van oproep, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) verzameld en geëvalueerd, maar niet samengevoegd met andere datasets.

U kunt uw toestemming voor het volgen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de gegevens van onze sitebezoekers beschermt en doorgifte aan derden verbiedt.

Voor de doorgifte van gegevens naar de VS beroept de aanbieder zich op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming moeten waarborgen.

6.7 Shopify e-mail

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via deze provider: Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland

De gegevens worden ook overgedragen aan: Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada

Op basis van ons legitieme belang bij een effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing geven wij de gegevens die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt, overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO door aan deze aanbieder, zodat zij namens ons de nieuwsbrief kunnen versturen.

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO voert de aanbieder ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes door middel van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. Daarbij wordt ook eindapparaatinformatie (bijv. tijdstip van oproep, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) verzameld en geëvalueerd, maar niet samengevoegd met andere datasets.
U kunt uw toestemming voor het volgen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de gegevens van onze sitebezoekers beschermt en doorgifte aan derden verbiedt.

In het geval van gegevensoverdracht naar Canada wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

6.8 Berichtgeving over productbeschikbaarheid per e-mail

Voor artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn, kunt u zich aanmelden om per e-mail meldingen over de voorraad te ontvangen. In dat geval sturen wij u eenmalig een e-mailbericht over de beschikbaarheid van het door u gekozen artikel. Alleen uw e-mailadres is vereist voor het verzenden van deze kennisgeving. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van e-mails, die ervoor zorgt dat u alleen een kennisgeving ontvangt als u uw toestemming daarvoor uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Wij slaan uw door uw internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich registreert voor onze e-mailnotificatiedienst over de beschikbaarheid van goederen worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de beschikbaarheidsmeldingen door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd van onze voor dit doel opgestelde mailinglijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7) Gegevensverwerking voor orderafhandeling

7.1 Verzending van beeldbestanden voor orderverwerking per e-mail

Op onze website bieden wij klanten de mogelijkheid de personalisatie van producten te bestellen door beeldbestanden per e-mail in te sturen. Het ingezonden beeldmotief wordt gebruikt als sjabloon voor de personalisatie van het geselecteerde product.

De klant kan een of meer beeldbestanden uit het geheugen van het gebruikte eindapparaat aan ons doorgeven via het op de website vermelde e-mailadres. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken de aldus verzonden bestanden uitsluitend voor de productie van het gepersonaliseerde product zoals omschreven in de desbetreffende dienstbeschrijving op onze website. Indien de overgedragen beeldbestanden voor de productie en verwerking van de bestelling aan speciale dienstverleners worden doorgegeven, wordt u daar in de volgende paragrafen uitdrukkelijk over geïnformeerd. Een verdere doorgifte vindt niet plaats. Voor zover de verzonden bestanden of de digitale motieven persoonlijke gegevens (in het bijzonder afbeeldingen van identificeerbare personen) bevatten, worden alle bovengenoemde verwerkingsprocedures uitsluitend uitgevoerd voor de verwerking van uw online bestelling conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO.

Na de definitieve verwerking van de bestelling worden de verzonden beeldbestanden automatisch en volledig gewist.

7.2 Voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 lit. b DSGVO aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling doorgegeven.

Indien wij u op basis van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens art. 6 (1) lit. c DSGVO binnen de wettelijk vastgelegde termijn met geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) persoonlijk te informeren over komende updates. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel alleen door ons verwerkt voor zover dat nodig is voor de desbetreffende informatie.

Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

7.3 Om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen, werken wij samen met externe verzendingspartners. Wij geven uw naam, uw leveringsadres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door aan een door ons geselecteerde transportpartner, uitsluitend met het oog op de levering van goederen Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO.

7.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan leveranciers van verzendingsdiensten

- Duitse Post

Wij gebruiken de volgende provider als transportdienstverlener: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Duitsland.

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen door aan de leverancier voor het afstemmen van een leverdatum of voor de melding van de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan de leverancier met het oog op de levering overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de aankondiging van de levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken tegenover de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of tegenover de aanbieder.
- DHL

Wij gebruiken de volgende leverancier als transportdienst: DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland.

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen door aan de leverancier voor het afstemmen van een leverdatum of voor de melding van de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan de leverancier met het oog op de levering overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de aankondiging van de levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de provider.
- DPD

Wij gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland.

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen door aan de leverancier voor het afstemmen van een leverdatum of voor de melding van de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan de leverancier met het oog op de levering overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de aankondiging van de levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met effect voor de toekomst ten opzichte van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten opzichte van de aanbieder.
- FedEx

Wij gebruiken de volgende leverancier als transportdienst: FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k,65451 Kelsterbach, Duitsland.

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen door aan de leverancier voor het afstemmen van een leverdatum of voor de melding van de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan de leverancier met het oog op de levering overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de aankondiging van de levering niet mogelijk.

Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met effect voor de toekomst ten opzichte van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten opzichte van de aanbieder.
- GLS

Wij gebruiken de volgende aanbieder als onze transportdienstverlener: General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Duitsland.

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen door aan de leverancier voor het afstemmen van een leverdatum of voor de melding van de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan de leverancier met het oog op de levering overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de aankondiging van de levering niet mogelijk.

Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met effect voor de toekomst ten opzichte van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten opzichte van de aanbieder.
- Hermes

Wij gebruiken de volgende aanbieder als onze transportdienstverlener: Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg, Duitsland.

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen door aan de leverancier voor het afstemmen van een leverdatum of voor de melding van de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan de leverancier met het oog op de levering overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de aankondiging van de levering niet mogelijk.

Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met effect voor de toekomst ten opzichte van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten opzichte van de provider.
- TNT

Wij gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: TNT Express GmbH, Haberstraße 2, 53842 Troisdorf, Duitsland.

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen door aan de leverancier voor het afstemmen van een leverdatum of voor de melding van de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan de leverancier met het oog op de levering overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de aankondiging van de levering niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.
- UPS

Wij gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Duitsland.

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen door aan de leverancier voor het afstemmen van een leverdatum of voor de melding van de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan de leverancier met het oog op de levering overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de aankondiging van de levering niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen tegenover de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of tegenover de aanbieder.

7.5 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Amazon betalen

Op deze website zijn een of meer online betalingsmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw betaalgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met art. 6 (1) lit. b DSGVO. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
- Apple Betalen

Als u kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de "Apple Pay"-functie van uw eindapparaat dat met iOS, watchOS of macOS werkt door een met "Apple Pay" gedeponeerde betaalkaart op te laden. Apple Pay gebruikt beveiligingsfuncties die zijn geïntegreerd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Om een betaling vrij te geven, moet u een code invoeren die u eerder hebt gedefinieerd en deze verifiëren met behulp van de Face ID- of Touch ID-functie op uw apparaat.

Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling in gecodeerde vorm aan Apple doorgegeven. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. De versleuteling zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is verricht, stuurt Apple het rekeningnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om het succes van de betaling te bevestigen.

Voor zover bij de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend ten behoeve van de betalingsverwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, letter b DSGVO.

Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, inclusief het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd, en of de transactie succesvol is afgerond. Door de anonimisering wordt elke persoonlijke referentie volledig uitgesloten. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.

Wanneer u Apple Pay op de iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop via Safari op de Mac af te ronden, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een gecodeerd kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat u persoonlijk kan identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Wallet & Apple Pay" en schakel "Sta betalingen op Mac toe" uit.

Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay is te vinden op het volgende internetadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- BillSAFE

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van uw bestelling conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO aan de aanbieder doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor de afwikkeling van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Indien u een betaalwijze kiest waarbij de leverancier een vooruitbetaling doet (bijvoorbeeld aankoop op factuur of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Ter waarborging van ons gerechtvaardigd belang bij de vaststelling van de solvabiliteit van onze klanten geven wij deze gegevens door aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De aanbieder controleert op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en verdere gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) of de door u gekozen betalingsmogelijkheid met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegestaan.

Naast de interne criteria van de verstrekker kan ook identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus in de besluitvorming worden betrokken als onderdeel van de beoordeling van de aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO:

 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Duitsland Tel.: +49 (0)611-9278-0, Fax: -109
 • CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, Duitsland Tel.: +49 (0)89 508073-0, Fax: - 31
 • accumio finance services GmbH Customer Care Service Center, Postbus 110254, 30099 Hannover, Duitsland.
 • infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Duitsland Tel.: +49 (0)7221-5040-1000, Fax: -1001
 • CRIF GmbH, Friesenweg 4, House 12, 22763 Hamburg, Duitsland Tel.: +49 (0)40-89803-0, Fax: -419
 • Tesch mediafinanz AG, Weiße Breite 5, 49084 Osnabrück, Duitsland Tel.: +49 (0)541- 2029-0, Fax: -101
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Duitsland Tel.: +49 (0)2131-109-501, Fax: -557

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Klarna

Op deze website zijn een of meer online betalingsmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van uw bestelling conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO aan de aanbieder doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor de afwikkeling van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Indien u een betaalwijze kiest waarbij de leverancier een vooruitbetaling doet (bijvoorbeeld aankoop op factuur of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Ter waarborging van ons gerechtvaardigd belang bij de vaststelling van de solvabiliteit van onze klanten geven wij deze gegevens door aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De aanbieder controleert op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en verdere gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) of de door u gekozen betalingsmogelijkheid met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegestaan.

Naast de interne criteria van de verstrekker kan ook identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus in de besluitvorming worden betrokken als onderdeel van de beoordeling van de aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door ons of de aanbieder een bericht te sturen. De aanbieder kan echter nog steeds het recht hebben uw persoonlijke gegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Paypal

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een aanbetaling doet, worden uw betaalgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met art. 6 (1) lit. b DSGVO. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode selecteert waarbij wij vooruitbetalingen doen, wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van uw solvabiliteit in dergelijke gevallen te waarborgen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole conform art. 6 lid 1 letter f DSGVO. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) controleert de aanbieder of de door u geselecteerde betalingsoptie met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegekend.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- SOFORT

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland.

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. betaling per creditcard), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van uw bestelling conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO aan de aanbieder doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor de afwikkeling van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
- Stripe

Op deze website zijn een of meer online betalingsmethoden beschikbaar bij de volgende aanbieder: Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland.

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van uw bestelling conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO aan de aanbieder doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor de afwikkeling van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Indien u een betaalwijze kiest waarbij de leverancier een vooruitbetaling doet (bijvoorbeeld aankoop op factuur of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Ter waarborging van ons gerechtvaardigd belang bij de vaststelling van de solvabiliteit van onze klanten geven wij deze gegevens door aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De aanbieder controleert op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en verdere gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) of de door u gekozen betalingsmogelijkheid met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegestaan.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door ons of de aanbieder een bericht te sturen. De aanbieder kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is om betalingen in overeenstemming met het contract te verwerken.
- Wallee

Op deze website zijn een of meer online betalingsmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Wallee customweb GmbH, General-Guisan-Strasse 47 31, CH-8400 Zürich, Zwitserland.

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van uw bestelling conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO aan de aanbieder doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor de afwikkeling van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

In het geval van een gegevensoverdracht naar de locatie van de aanbieder wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

8) Online marketing

8.1 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website kan worden geregistreerd, verzameld en geëvalueerd. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Dit kan ook overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.

Google gebruikt de op deze manier verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google AdSense wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan worden doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is en/of als derden de informatie namens Google verwerken.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het eindapparaat via cookies en/of web beacons, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt Google AdSense niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/policies/privacy/

8.2 HubSpot

Deze website gebruikt de op software gebaseerde marketingdienst van de volgende provider voor het leveren en synchroniseren van verschillende klantbeheerdiensten: HubSpot Ireland Ltd, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland.

De dienst maakt de geautomatiseerde verwerking van feedactiviteiten mogelijk, de controle van reclame in ingezette marketingkanalen en de succesanalyse van marketingmaatregelen, alsmede centraal e-mailmarketing- en contactbeheer.

Om de verschillende functies te vervullen, worden cookies gebruikt, d.w.z. kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website door ons mogelijk maken. Daarbij registreren de cookies bepaalde informatie, zoals het IP-adres, de locatie en het tijdstip waarop de pagina is bekeken.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder a), DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

Andere rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking die gelden in het kader van specifieke dienstenfuncties (zoals de noodzaak van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO bij het verzenden van nieuwsbrieven) blijven hierdoor onverlet.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

8.3 Microsoft Dynamics 365

Deze website maakt gebruik van de software "Microsoft Dynamics 365", een cloud-gebaseerde marketingservice van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS.

Met behulp van Microsoft Dynamics 365 kunnen verschillende marketingactiviteiten worden aangestuurd en gesynchroniseerd via een centrale gebruikersinterface. Microsoft Dynamics 365 maakt het genereren van leads, gecentraliseerde e-mail- en nieuwsbriefmarketing en effectief contactbeheer in de vorm van gebruikerssegmentatie mogelijk. Om de verschillende functies te vervullen, gebruikt Microsoft Dynamics 365 cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat en die ons in staat stellen om uw gebruik van de website te analyseren. De cookies verzamelen bepaalde informatie zoals het IP-adres, de locatie, het tijdstip waarop de pagina wordt bekeken, etc. Informatie die door Microsoft Dynamics 365 wordt verzameld, wordt opgeslagen op servers van Microsoft en namens ons geanalyseerd. Dit kan er ook toe leiden dat gegevens worden overgedragen aan Microsoft in de Verenigde Staten. Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft vindt u op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

9) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Standaard plaatst Google (Universal) Analytics bij uw bezoek aan de website cookies, die als kleine tekstmodules op uw eindapparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie verzamelen. Tot deze informatie behoort ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. Daarbij is ook overdracht aan het in de VS gevestigde Google LLC mogelijk.

Google gebruikt de namens ons verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven en verkorte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in het kader van het gebruik van Google (Universal) Analytics verzamelde gegevens worden gedurende twee maanden opgeslagen en vervolgens gewist.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO.
Zonder uw toestemming wordt Google (Universal) Analytics tijdens uw bezoek aan de site niet gebruikt. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze dienst via de op de website beschikbare "cookie consent tool".

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.

Meer juridische informatie over Google (Universal) Analytics is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Demografische kenmerken
Google (Universal) Analytics gebruikt de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen voor marketingactiviteiten worden geïdentificeerd. De verzamelde gegevens kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen en worden na een opslagperiode van twee maanden gewist.

Google-signalen
Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kan Google Signals op deze website worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten aan uw Google-account hebt gekoppeld, kan Google, mits u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen opstellen, ook over conversies tussen apparaten. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de cross-device analyse wilt stoppen, kunt u de functie "Gepersonaliseerde reclame" in de instellingen van uw Google-account deactiveren. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Meer informatie over Google Signals vindt u op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

UserIDs
Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kan op deze website de functie "UserIDs" worden gebruikt. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google (Universal) Analytics overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO, een account op deze website hebt aangemaakt en met dit account op verschillende apparaten inlogt, kunnen uw activiteiten, inclusief conversies, op verschillende apparaten worden geanalyseerd.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10) Retargeting/Remarketing en volgen van conversies

10.1 Meta Pixel

Binnen ons online aanbod gebruiken we de "Meta Pixel" service van de volgende provider: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Meta").

Als een gebruiker klikt op een advertentie die door ons is geplaatst op Facebook en/of Instagram, wordt er met behulp van "metapixels" een parameter toegevoegd aan de URL van onze gekoppelde pagina. Deze URL-parameter wordt vervolgens na omleiding in de browser van de gebruiker ingevoerd door een cookie die onze gekoppelde pagina zelf instelt.

Enerzijds stelt dit Meta in staat om de bezoekers van ons online aanbod te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken we de dienst om de door ons geplaatste Facebook- en/of Instagram-advertenties alleen weer te geven aan die gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die we doorgeven aan Meta (zogenaamde "custom audiences").

Aan de andere kant kan de "Meta Pixel" worden gebruikt om bij te houden of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een advertentie hebben geklikt en welke acties ze daar ondernemen (zogenaamde "conversion tracking").

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en laten ons dus niet toe om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Meta opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Meta de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder a), DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

De informatie die door Meta wordt gegenereerd, wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Meta en daar opgeslagen; in deze context kan ze ook worden doorgestuurd naar servers van Meta Platforms Inc. in de VS.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10.2 idealo Prestatieopvolging

Wij gebruiken trackingtechnologie van Ingenious Technologies AG, Französische Straße 48, 10117 Berlijn, om een verband te leggen tussen een klik van de gebruiker op een reclamemedium of een weergave van een reclamemedium (touchpoint) en een actie van u (bijv. een aankoop in de onlineshop of een nieuwsbriefregistratie). Voor elk aanrakingspunt stuurt uw browser een HTTP-verzoek naar de Ingenious-server, waarmee bepaalde informatie wordt doorgegeven.

Deze informatie omvat de URL van de website waarop het reclamemateriaal is geplaatst (referrer URL), de browseridentificatie (user agent) van het eindapparaat (met inbegrip van informatie over het apparaattype en het besturingssysteem), het IP-adres van het eindapparaat (dit IP-adres wordt door Ingenious geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen), HTTP-headers (gegevenspakketje met diverse technische informatie dat automatisch door uw browser wordt verzonden), het tijdstip van het verzoek en, indien het reeds op voorhand op het eindapparaat is opgeslagen, de cookie met de volledige inhoud ervan.

Een cookie is een klein datapakketje dat wordt uitgewisseld tussen uw browser en de server. Informatie die relevant is voor de webtoepassing kan in dit datapakket worden opgeslagen en verzonden, bijvoorbeeld de inhoud van een virtueel winkelmandje.

De traceertechnologie slaat cookies op uw eindapparaat op om acties te documenteren. De cookie slaat informatie op over de laatste contactmomenten (d.w.z. wanneer een bepaald reclamemedium door een eindapparaat werd weergegeven of aangeklikt). Bovendien wordt een door Ingenious gegenereerde cookie-ID in de cookie opgeslagen. Voor deze cookie-ID bewaart Ingenious gegevens over de contactmomenten die hebben plaatsgevonden en informatie over uw acties. Indien nodig kunnen de opgeslagen contactpunten worden gecombineerd tot een sequentieketen (user journey).

In het geval van een verzoek om actie worden het ordernummer en de waarde van het winkelmandje van uw bestelling gewoonlijk ook door Ingenious doorgegeven en opgeslagen. Bovendien kunnen de volgende waarden worden doorgegeven en opgeslagen: Uw klantnummer, nieuwe klantenkenmerk, uw leeftijd en geslacht, alsmede de informatie die u in een klantenenquête hebt verstrekt.

De aan Ingenious doorgegeven informatie en de cookies hebben uitsluitend tot doel het succes van een reclamemedium en de overeenkomstige facturering correct toe te wijzen.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder a), DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

Het verzamelen en verwerken van trackinggegevens kan ook worden gedeactiveerd door de hieronder genoemde opt-out-pagina voor tracking op te roepen:

https://marketing.net.idealo-partner.com/ts//tsv?settrackingoptout

Wanneer de "Tracking Opt Out"-pagina wordt opgeroepen, wordt een speciale cookie geschreven, die het volgen in de huidige webbrowser van het eindapparaat uitschakelt. De tracking wordt echter opnieuw geactiveerd zodra u het Tracking Opt Out-cookie verwijdert.

Wij zullen u hieronder in detail vertellen welke cookies door onze tracking technologie worden gebruikt:

De cookie met de naam "tsv" wordt geschreven wanneer een reclamemedium wordt weergegeven. Deze cookie bevat een cookie-ID en een lijst met gegevens over de laatst bekeken contactmomenten, bestaande uit tijd, referrer-URL en admediacode (unieke identificatie van een reclamemedium, die informatie bevat over het distributiekanaal, de uitgever, de website van de uitgever en het reclamemedium).

De cookie met de naam "tsc" wordt geschreven wanneer op een advertentie wordt geklikt. Deze cookie bevat een cookie-ID, een lijst met de gegevens over de laatste klikcontactmomenten, bestaande uit tijd, referrer-URL, ID van de pagina in het shopsysteem van de klant en admediacode (unieke identificatie van een reclamemedium, die informatie bevat over het verkoopkanaal, de uitgever, de website van de uitgever en het reclamemedium).

De cookie met de naam "trackingoptout" wordt geschreven wanneer op de opt-out-link wordt geklikt om tracking uit te schakelen voor de huidige webbrowser van dit eindapparaat.

10.3 Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsegeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account te gebruiken om de advertenties die u op internet te zien krijgt, te personaliseren. In dit geval, als u bent ingelogd bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Het gebruik van Google Ads Remarketing kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10.4 LinkedIn Inzicht

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende aanbieder: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze website met gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame te benaderen die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Je krijgt dus reclame te zien die hoogstwaarschijnlijk aansluit bij je interesses voor producten en informatie.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website.

10.5 Outbrain

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende provider: Outbrain Inc, 39 W 13th Street, New York, NY 10011, VS.

Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze website met gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame te benaderen die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Je krijgt dus reclame te zien die hoogstwaarschijnlijk aansluit bij je interesses voor producten en informatie.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website.

Voor de doorgifte van gegevens naar de VS beroept de aanbieder zich op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming moeten waarborgen.

10.6 Pinterest retargeting pixel

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende aanbieder: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze website met gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame te benaderen die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Je krijgt dus reclame te zien die hoogstwaarschijnlijk aansluit bij je interesses voor producten en informatie.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website.

10.7 releva.nz

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende aanbieder: releva GmbH, Feilnerstr. 10, 10969 Berlijn, Duitsland.

Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze website met gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame te benaderen die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Je krijgt dus reclame te zien die hoogstwaarschijnlijk aansluit bij je interesses voor producten en informatie.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website.

10,8 Taboola

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende provider: Taboola Inc, 16 Madison Square West 7th Floor, New York, NY 10010, USA.

Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze website met gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame te benaderen die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Je krijgt dus reclame te zien die hoogstwaarschijnlijk aansluit bij je interesses voor producten en informatie.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website.

Voor de doorgifte van gegevens naar de VS beroept de aanbieder zich op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming moeten waarborgen.

10.9 billiger.de verkooptracking

Deze website maakt gebruik van de conversietraceringstechnologie van de volgende aanbieder: solute.de GmbH, Zeppelinstraße 15, D-76185 Karlsruhe, Duitsland.

Als u onze website hebt bereikt via een advertentie op het domein van de aanbieder, kan het succes van de advertentie worden bijgehouden met behulp van cookies en/of vergelijkbare technologieën (trackingpixels, webbakens, pings of HTTP-verzoeken).

Voor dit doel wordt bepaalde eindapparaat- en browserinformatie, inclusief uw IP-adres indien van toepassing, gelezen via trackingtechnologie om gebruikersacties die vooraf door ons zijn gedefinieerd (bijv. voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, oproepen naar productpagina's) te registreren en te evalueren. Hierdoor kunnen we statistieken creëren over het gebruiksgedrag op onze website na het doorsturen van een advertentie, die we gebruiken om ons aanbod te optimaliseren.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder a), DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

10.10 Google Ads Conversie bijhouden

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

We gebruiken het Google Ads-aanbod om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords). Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we ernaar om u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te realiseren.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd op verschillende websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. Klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Het gebruik van Google Ads kan ook resulteren in de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.

Meer informatie over de verwerking van Google Ads Conversion Tracking en over de manier waarop Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder a), DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads conversion tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Om gebruikers van wie we gegevens hebben ontvangen in het kader van zakelijke of gelijksoortige relaties op een meer op interesse gerichte manier te adverteren, gebruiken we een functie voor het matchen van klanten in het kader van Google Ads. Hiervoor sturen we een of meer bestanden met samengevoegde klantgegevens (voornamelijk e-mailadressen en telefoonnummers) elektronisch naar Google. Google heeft geen toegang tot duidelijke gegevens, maar versleutelt de informatie in de klantenbestanden automatisch tijdens het overdrachtsproces met behulp van een speciaal algoritme. De gecodeerde informatie kan vervolgens alleen door Google worden gebruikt om deze toe te wijzen aan bestaande Google-accounts die de betrokkenen hebben ingesteld. Hierdoor kunnen gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven via alle Google-services die zijn gekoppeld aan de betreffende Google-account.

De overdracht van klantgegevens aan Google vindt alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over de gegevensbeschermingsmaatregelen van Google met betrekking tot de functie voor het matchen van klanten vindt u hier: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=de&ref_topic=10550182
Het privacybeleid van Google kunt u hier bekijken: https://www.google.de/policies/privacy/

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10.11 Google Ads Conversie bijhouden

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, in het kader van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords). Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we het doel na om advertenties weer te geven die voor u interessant zijn, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te realiseren.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd op verschillende websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. Klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.

Meer informatie over de verwerking van Google Ads Conversion Tracking en over de manier waarop Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder a), DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads conversion tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet werken of beperkt zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/policies/privacy/

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10.12 Google Marketing Platform

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool Google Marketing Platform van de operator Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").

GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Door middel van een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan GMP cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van GMP ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en via deze website een aankoop doet. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijke informatie.
Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google.

Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom op basis van onze kennis als volgt: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en opslaat. Het gebruik van GMP kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder a), DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

U kunt het privacybeleid van GMP by Google hier vinden: https://www.google.de/policies/privacy/

11) Paginafuncties

11.1 AddThis-plugins voor bladwijzers

Op onze website worden plugins van het sociale netwerk van de volgende aanbieder gebruikt: AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA.

Deze plugins maken directe interacties met inhoud op het sociale netwerk mogelijk.

Om uw gegevens bij een bezoek aan onze website beter te beschermen, worden de plugins in eerste instantie gedeactiveerd en in de pagina geïntegreerd door middel van een zogenaamde "2-klik" of "Shariff"-oplossing.

Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke plugins wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de provider.

Alleen wanneer u de plug-ins activeert en daarmee toestemming geeft voor de gegevensoverdracht conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de aanbieder. In dit proces wordt, onafhankelijk van een login op een bestaand gebruikersprofiel, informatie over uw gebruikte eindapparaat (inclusief uw IP-adres), uw browser en uw paginageschiedenis tot op zekere hoogte doorgegeven aan de provider en kan daar verder worden verwerkt.

Als je bent aangemeld bij een bestaand gebruikersprofiel op het sociale netwerk van de aanbieder, wordt informatie over interacties die via de plugins worden uitgevoerd, ook daar gepubliceerd en aan je contacten getoond.
Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door de geactiveerde plug-in te deactiveren door er opnieuw op te klikken. De herroeping heeft echter geen invloed op de gegevens die al aan de provider zijn doorgegeven.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor de doorgifte van gegevens naar de VS beroept de aanbieder zich op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming moeten waarborgen.

11.2 Facebook-plugins

Op onze website worden plugins van het sociale netwerk van de volgende provider gebruikt: Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Deze plugins maken directe interacties met inhoud op het sociale netwerk mogelijk.

Om uw gegevens bij een bezoek aan onze website beter te beschermen, worden de plugins in eerste instantie gedeactiveerd en in de pagina geïntegreerd door middel van een zogenaamde "2-klik" of "Shariff"-oplossing.

Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke plugins wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de provider.

Alleen wanneer u de plug-ins activeert en daarmee toestemming geeft voor de gegevensoverdracht conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de aanbieder. In dit proces wordt, onafhankelijk van een login op een bestaand gebruikersprofiel, informatie over uw gebruikte eindapparaat (inclusief uw IP-adres), uw browser en uw paginageschiedenis tot op zekere hoogte doorgegeven aan de provider en kan daar verder worden verwerkt.

Als je bent aangemeld bij een bestaand gebruikersprofiel op het sociale netwerk van de aanbieder, wordt informatie over interacties die via de plugins worden uitgevoerd, ook daar gepubliceerd en aan je contacten getoond.
Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door de geactiveerde plug-in te deactiveren door er opnieuw op te klikken. De herroeping heeft echter geen invloed op de gegevens die al aan de provider zijn doorgegeven.

De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Meta Platforms Inc, VS

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.3 Instagram-plugins

Op onze website worden plugins van het sociale netwerk van de volgende provider gebruikt: Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

Deze plugins maken directe interacties met inhoud op het sociale netwerk mogelijk.

Om uw gegevens bij een bezoek aan onze website beter te beschermen, worden de plugins in eerste instantie gedeactiveerd en in de pagina geïntegreerd door middel van een zogenaamde "2-klik" of "Shariff"-oplossing.

Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke plugins wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de provider.

Pas wanneer u de plugins activeert en daarmee instemt met de gegevensoverdracht overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de aanbieder. Daarbij wordt, onafhankelijk van een aanmelding bij een bestaand gebruikersprofiel, informatie over het door u gebruikte eindapparaat (inclusief uw IP-adres), uw browser en uw paginageschiedenis tot op zekere hoogte aan de aanbieder doorgegeven en daar verder verwerkt.

Als u bent ingelogd in een bestaand gebruikersprofiel op het sociale netwerk van de aanbieder, wordt daar ook informatie over de via de plugins uitgevoerde interacties gepubliceerd en aan uw contacten getoond.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door de geactiveerde plug-in te deactiveren door er opnieuw op te klikken. De herroeping heeft echter geen invloed op de gegevens die al aan de aanbieder zijn doorgegeven.

Gegevens kunnen ook worden overgedragen: Meta Platforms Inc., VS

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.4 LinkedIn plugins

Op onze website worden plugins van het sociale netwerk van de volgende aanbieder gebruikt: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Deze plugins maken directe interacties met inhoud op het sociale netwerk mogelijk.

Om uw gegevens bij een bezoek aan onze website beter te beschermen, worden de plugins in eerste instantie gedeactiveerd en in de pagina geïntegreerd door middel van een zogenaamde "2-klik" of "Shariff"-oplossing.

Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke plugins wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de provider.

Pas wanneer u de plugins activeert en daarmee instemt met de gegevensoverdracht overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de aanbieder. Daarbij wordt, onafhankelijk van een aanmelding bij een bestaand gebruikersprofiel, informatie over het door u gebruikte eindapparaat (inclusief uw IP-adres), uw browser en uw paginageschiedenis tot op zekere hoogte aan de aanbieder doorgegeven en daar verder verwerkt.

Als u bent ingelogd in een bestaand gebruikersprofiel op het sociale netwerk van de aanbieder, wordt daar ook informatie over de via de plugins uitgevoerde interacties gepubliceerd en aan uw contacten getoond.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door de geactiveerde plug-in te deactiveren door er opnieuw op te klikken. De herroeping heeft echter geen invloed op de gegevens die al aan de aanbieder zijn doorgegeven.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: LinkedIn Inc., VS

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor de doorgifte van gegevens naar de VS beroept de aanbieder zich op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming moeten waarborgen.

11.5 Pinterest-plugins

Op onze website worden plugins van het sociale netwerk van de volgende aanbieder gebruikt: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Deze plugins maken directe interacties met inhoud op het sociale netwerk mogelijk.

Om uw gegevens bij een bezoek aan onze website beter te beschermen, worden de plugins in eerste instantie gedeactiveerd en in de pagina geïntegreerd door middel van een zogenaamde "2-klik" of "Shariff"-oplossing.

Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke plugins wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de provider.

Pas wanneer u de plugins activeert en daarmee instemt met de gegevensoverdracht overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de aanbieder. Daarbij wordt, onafhankelijk van een aanmelding bij een bestaand gebruikersprofiel, informatie over het door u gebruikte eindapparaat (inclusief uw IP-adres), uw browser en uw paginageschiedenis tot op zekere hoogte aan de aanbieder doorgegeven en daar verder verwerkt.

Als u bent ingelogd in een bestaand gebruikersprofiel op het sociale netwerk van de aanbieder, wordt daar ook informatie over de via de plugins uitgevoerde interacties gepubliceerd en aan uw contacten getoond.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door de geactiveerde plug-in te deactiveren door er opnieuw op te klikken. De herroeping heeft echter geen invloed op de gegevens die al aan de aanbieder zijn doorgegeven.

De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Pinterest Inc., VS

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor de doorgifte van gegevens naar de VS beroept de aanbieder zich op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming moeten waarborgen.

11.6 X-plugins

Op onze website worden plugins van het sociale netwerk van de volgende aanbieder gebruikt: Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ierland

Deze plugins maken directe interacties met inhoud op het sociale netwerk mogelijk.

Om uw gegevens bij een bezoek aan onze website beter te beschermen, worden de plugins in eerste instantie gedeactiveerd en in de pagina geïntegreerd door middel van een zogenaamde "2-klik" of "Shariff"-oplossing.

Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke plugins wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de provider.

Pas wanneer u de plugins activeert en daarmee instemt met de gegevensoverdracht overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de aanbieder. Daarbij wordt, onafhankelijk van een aanmelding bij een bestaand gebruikersprofiel, informatie over het door u gebruikte eindapparaat (inclusief uw IP-adres), uw browser en uw paginageschiedenis tot op zekere hoogte aan de aanbieder doorgegeven en daar verder verwerkt.

Als u bent ingelogd in een bestaand gebruikersprofiel op het sociale netwerk van de aanbieder, wordt daar ook informatie over de via de plugins uitgevoerde interacties gepubliceerd en aan uw contacten getoond.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door de geactiveerde plug-in te deactiveren door er opnieuw op te klikken. De herroeping heeft echter geen invloed op de gegevens die al aan de aanbieder zijn doorgegeven.

Gegevens kunnen ook worden overgedragen aan: X Corp, VS

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor de doorgifte van gegevens naar de VS beroept de aanbieder zich op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming moeten waarborgen.

11.7 Xing-plugins

Op deze website wordt de "XING Share Button" van de volgende aanbieder gebruikt: New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland.
Wanneer u deze website bezoekt, wordt via uw browser een korte verbinding met de servers van de aanbieder tot stand gebracht, waarmee de functies van de "XING Share Button" (met name de berekening/weergave van de tellerwaarde) worden uitgevoerd. De aanbieder slaat geen persoonlijke gegevens op, in het bijzonder geen IP-adressen. Er vindt ook geen evaluatie plaats van uw gebruiksgedrag door het gebruik van cookies in verband met de "XING Share Button".

11,8 Vimeo

Deze website maakt gebruik van plugins om video's van de volgende aanbieder weer te geven en af te spelen: Vimeo.com, Inc, 330 West 34th Street, 10th Floor, New York, NY 10001, USA.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de aanbieder om de plugin te laden. Daarbij wordt bepaalde informatie, waaronder uw IP-adres, aan de provider doorgegeven.

Als het afspelen van ingesloten video's via de plugin wordt gestart, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken te maken en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site op een gebruikersaccount bij de aanbieder bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat deze aan uw account worden toegewezen, moet u uitloggen voordat u op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst via de op de website ter beschikking gestelde "Cookie Consent Tool" te deactiveren.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11,9 Youtube

Deze website gebruikt plugins voor de weergave en weergave van video's van de volgende aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC., VS

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de aanbieder om de plugin te laden. Daarbij wordt bepaalde informatie, waaronder uw IP-adres, aan de provider doorgegeven.

Als het afspelen van ingesloten video's via de plugin wordt gestart, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken te maken en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site op een gebruikersaccount bij de aanbieder bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat deze aan uw account worden toegewezen, moet u uitloggen voordat u op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst via de op de website ter beschikking gestelde "Cookie Consent Tool" te deactiveren.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.10 Spotify

Op deze website zijn functionaliteiten van de volgende muziekdienstverlener geïntegreerd voor het afspelen van muzieknummers: Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, Zweden.

Wanneer u deze pagina bezoekt, kan via deze integratie een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de servers van de aanbieder tot stand worden gebracht, ook als u geen account bij de aanbieder hebt of er niet op bent ingelogd.

De provider ontvangt daarbij de informatie dat u onze site heeft bezocht. De daarbij verzamelde informatie (eventueel inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de provider gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt echter niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en wordt niet aan derden doorgegeven.

Als u een muzieknummer via de desbetreffende functie afspeelt terwijl u bent aangemeld bij een gebruikersaccount van de aanbieder, kan de aanbieder het bezoek aan onze site aan dit account toewijzen. Als u niet aan uw account wilt worden toegewezen, moet u uitloggen voordat u op de afspeelknop klikt.

De hierboven beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een aantrekkelijk akoestisch ontwerp van het bezoek aan onze website.

U kunt ook bezwaar maken tegen het laden van de afspeelfuncties van de aanbieder en daarmee tegen de hierboven beschreven gegevensverwerking voor de toekomst met add-ons voor uw browser, bijv. de scriptblokker "NoScript"(https://noscript.net/).

11.11 Facebook verbinding

Op onze website bieden we een single sign-on functie van de volgende provider: Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Naast een overdracht van gegevens aan de bovengenoemde providerlocatie kunnen gegevens ook worden overgedragen aan: Meta Platforms Inc, VS

Als u een account hebt bij de provider, kunt u deze accountgegevens gebruiken om een gebruikersaccount aan te maken of u te registreren op onze website.

Wanneer u deze pagina bezoekt, kan via deze login-functie een directe verbinding tussen uw browser en de servers van de provider tot stand worden gebracht, ook als u geen account bij de provider heeft of daar niet bent ingelogd. De provider ontvangt daardoor de informatie dat u onze site heeft bezocht. De in dit verband verzamelde informatie (waaronder eventueel uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de provider gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt echter niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en wordt niet aan derden doorgegeven.

Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een gebruiksvriendelijke en interactieve vormgeving van onze online aanwezigheid.

Als u op de registratieknop klikt om u met uw accountgegevens bij de aanbieder op onze website te registreren, geeft de aanbieder de in uw account opgeslagen algemene en openbaar toegankelijke informatie (gebruikers-ID, naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geslacht) uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO aan ons door.

Wij slaan de door de aanbieder doorgegeven gegevens op en gebruiken deze om een gebruikersaccount met de noodzakelijke gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum) aan te maken, voor zover u deze aan de aanbieder heeft vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) op basis van uw toestemming door ons aan uw account bij de aanbieder worden doorgegeven.

De gegeven toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.12 Google Aanmelden

Op onze website bieden we een single sign-on functie van de volgende provider: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Naast een overdracht van gegevens aan de bovengenoemde providerlocatie kunnen gegevens ook worden overgedragen aan: Google LLC, VS

Als u een account hebt bij de provider, kunt u deze accountgegevens gebruiken om een gebruikersaccount aan te maken of u te registreren op onze website.

Wanneer u deze pagina bezoekt, kan via deze login-functie een directe verbinding tussen uw browser en de servers van de provider tot stand worden gebracht, ook als u geen account bij de provider heeft of daar niet bent ingelogd. De provider ontvangt daardoor de informatie dat u onze site heeft bezocht. De in dit verband verzamelde informatie (waaronder eventueel uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de provider gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt echter niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en wordt niet aan derden doorgegeven.

Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een gebruiksvriendelijke en interactieve vormgeving van onze online aanwezigheid.

Als u op de registratieknop klikt om u met uw accountgegevens bij de aanbieder op onze website te registreren, geeft de aanbieder de in uw account opgeslagen algemene en openbaar toegankelijke informatie (gebruikers-ID, naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geslacht) uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO aan ons door.

Wij slaan de door de aanbieder doorgegeven gegevens op en gebruiken deze om een gebruikersaccount met de noodzakelijke gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum) aan te maken, voor zover u deze aan de aanbieder heeft vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) op basis van uw toestemming door ons aan uw account bij de aanbieder worden doorgegeven.

De gegeven toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.13 Inloggen bij Amazon

Op onze website bieden wij een single sign-on functie van de volgende provider: Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Naast een overdracht van gegevens naar de bovengenoemde providerlocatie kunnen gegevens ook worden overgedragen aan: Amazon.com Inc., VS

Als u een account hebt bij de provider, kunt u deze accountgegevens gebruiken om een gebruikersaccount aan te maken of u te registreren op onze website.

Wanneer u deze pagina bezoekt, kan via deze login-functie een directe verbinding tussen uw browser en de servers van de provider tot stand worden gebracht, ook als u geen account bij de provider heeft of daar niet bent ingelogd. De provider ontvangt daardoor de informatie dat u onze site heeft bezocht. De in dit verband verzamelde informatie (waaronder eventueel uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de provider gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt echter niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en wordt niet aan derden doorgegeven.

Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een gebruiksvriendelijke en interactieve vormgeving van onze online aanwezigheid.

Als u op de registratieknop klikt om u met uw accountgegevens bij de aanbieder op onze website te registreren, geeft de aanbieder de in uw account opgeslagen algemene en openbaar toegankelijke informatie (gebruikers-ID, naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geslacht) uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO aan ons door.

Wij slaan de door de aanbieder doorgegeven gegevens op en gebruiken deze om een gebruikersaccount met de noodzakelijke gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum) aan te maken, voor zover u deze aan de aanbieder heeft vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) op basis van uw toestemming door ons aan uw account bij de aanbieder worden doorgegeven.

De gegeven toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.14 Klantenscorezegel

Op onze website zijn grafische elementen van de volgende aanbieder geïntegreerd om externe klantbeoordelingen en/of een extern toegekend keurmerk weer te geven: muto websolutions e.U., Kinogasse 6, 7531 Kemeten, Oostenrijk.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke grafische elementen bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de provider om de elementen correct te laden. In dit proces wordt bepaalde browserinformatie, waaronder uw IP-adres, doorgegeven aan de provider.

Voor zover daarbij ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op grond van ons gerechtvaardigd belang bij een optimale marketing van ons aanbod en een aantrekkelijk ontwerp van onze website.

11.15 Trusted Shops Trustbadge

Grafische elementen van de volgende aanbieder zijn op onze website geïntegreerd om externe klantbeoordelingen en/of een extern toegekend keurmerk weer te geven: Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke grafische elementen bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de provider om de elementen correct te laden. In dit proces wordt bepaalde browserinformatie, waaronder uw IP-adres, doorgegeven aan de provider.

Voor zover daarbij ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op grond van ons gerechtvaardigd belang bij een optimale marketing van ons aanbod en een aantrekkelijk ontwerp van onze website.

In het geval van een online bestelling bij ons kan verdere verwerking plaatsvinden.

Afhankelijk van uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, worden uw bestelgegevens (totaalbedrag van de bestelling, bestelnummer, gekocht product, indien van toepassing) en uw e-mailadres in gecodeerde vorm doorgegeven aan de aanbieder via de vertrouwensbadge na voltooiing van een bestelling om een bestaande registratie voor de diensten van de aanbieder (in het bijzonder "kopersbescherming") te controleren en, indien nodig, een nieuwe registratie mogelijk te maken.

In het geval van een bestaande registratie of in het geval van een nieuwe registratie bij de aanbieder voor zijn diensten (in het bijzonder kopersbescherming), worden uw bestelgegevens (totaalbedrag van de bestelling, bestelnummer, gekocht product) en uw e-mailadres doorgegeven aan de aanbieder op basis van de contractuele overeenkomst met de aanbieder in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR en verder verwerkt door de aanbieder om de diensten te leveren (in het bijzonder kopersbescherming).

Wij zijn samen met de provider verantwoordelijk voor de hierboven beschreven verwerking in overeenstemming met art. 26 GDPR. De gezamenlijke controleovereenkomst kan hier worden bekeken: https://help.etrusted.com/hc/de/articles/4402587369105-Vertrag-%C3%BCber-die-gemeinsame-Verantwortlichkeit-nach-DSGVO

11.16 - Beste valutacalculator

Deze website maakt gebruik van de dienst "Best Currency Converter" van Grizzly Apps SRL, Str. Muresului Nr. 7 Bloc E23, Scara B, Apartament 15, Brasov, Roemenië ("Best Currency Converter"). Op basis van ons legitieme belang bij het weergeven van prijzen in de nationale valuta van uw locatie, verzamelt Best Currency Converter uw IP-adres in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO en evalueert het om de prijsweergave op de website aan te passen aan uw locatie. Het IP-adres wordt niet permanent opgeslagen. Bovendien plaatst Best Currency Converter na de eerste valuta-aanpassing een functionele cookie in de browser van uw eindapparaat om de valuta-instelling voor de duur van een sessie op te slaan. Na deze sessie wordt de cookie automatisch verwijderd.

11.17 Zapier

Deze website maakt gebruik van de diensten van de volgende provider voor de integratie en synchronisatie van databases en webapplicaties: Zapier Inc, 548 Market St #62411, San Francisco, California 94104, USA.

In dit proces worden onze verwerkingen geautomatiseerd en worden verschillende workflows opgesteld om de interne processen in ons verwerkingssysteem efficiënt te beheren en uit te voeren. Indien in dit proces ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig art. 6, lid 1, f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze interne organisatie te optimaliseren.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.18 Google Vergaderen

Wij gebruiken deze provider om online vergaderingen, videoconferenties en/of webinars te houden: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Dit kan ook leiden tot een overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS.

De aanbieder verwerkt verschillende gegevens, waarbij de omvang van de verwerkte gegevens afhankelijk is van de gegevens die u voor of tijdens deelname aan een online vergadering, videoconferentie of webinar verstrekt. Uw gegevens als deelnemer aan de communicatie worden verwerkt en opgeslagen op servers van de aanbieder. Dit kunnen met name uw inloggegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en wachtwoord) en sessiegegevens (onderwerp, IP-adres van de deelnemer, apparaatinformatie, beschrijving (optioneel)) zijn.

Bovendien kunnen beeld- en geluidsbijdragen van deelnemers en steminvoer in chats worden verwerkt.
Voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen), dient Art. 6 (1) lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, is de verwerking gebaseerd op art. 6 (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.
Daarnaast is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij het houden van online vergaderingen, videoconferenties of webinars ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO bij het effectieve verloop van de online vergadering, webinar of videoconferentie.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.19 Zoom

Wij gebruiken deze provider om online vergaderingen, videoconferenties en/of webinars te houden: Zoom Video Communications Inc, 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, USA.

De aanbieder verwerkt verschillende gegevens, waarbij de omvang van de verwerkte gegevens afhankelijk is van de gegevens die u voor of tijdens deelname aan een online vergadering, videoconferentie of webinar verstrekt. Uw gegevens als deelnemer aan de communicatie worden verwerkt en opgeslagen op servers van de aanbieder. Dit kunnen met name uw inloggegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en wachtwoord) en sessiegegevens (onderwerp, IP-adres van de deelnemer, apparaatinformatie, beschrijving (optioneel)) zijn.

Bovendien kunnen beeld- en geluidsbijdragen van deelnemers en steminvoer in chats worden verwerkt.
Voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen), dient Art. 6 (1) lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, is de verwerking gebaseerd op art. 6 (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.
Daarnaast is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij het houden van online vergaderingen, videoconferenties of webinars ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO bij het effectieve verloop van de online vergadering, webinar of videoconferentie.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.20 Shopsync voor Shopify

Deze website maakt gebruik van de Shopify-app "Shopsync" van ShopSync LLC, PO Box 252, Jefferson City, TN 37760, VS.
Met behulp van ShopSync wordt de nieuwsbriefdienst "Mailchimp" zodanig met onze Shopify-account gesynchroniseerd dat enerzijds updates in Mailchimp-emaillijsten (zoals een afmelding van een nieuwsbriefontvanger) automatisch ook op Shopify worden opgeslagen en anderzijds nieuwe contactgegevens die via op Shopify gesloten contracten worden gegenereerd, automatisch naar de Mailchimp-emaillijsten worden overgebracht.

In het eerste geval vindt de gegevensverwerking plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op grond van ons gerechtvaardigd belang bij het effectief en systeemoverkoepelend bijhouden van de bestanden van adressaten van reclame en de efficiënte naleving van wettelijk belangrijke statuswijzigingen.

In het tweede geval worden, uitsluitend op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1) a DSGVO, nadat op Shopify een contract is gesloten voor opname in de Mailchimp-lijst, de voor- en achternaam, het adres en het e-mailadres van de gebruiker samen met transactiegerelateerde informatie (aankoopbedrag, tijdstip en datum van aankoop) door ShopSync overgedragen aan Mailchimp.

Gegevens die op deze manier worden overgedragen, worden door ShopSync na de synchronisatie niet opgeslagen of bewaard. Alle informatie die wordt gesynchroniseerd tussen Shopify en Mailchimp wordt overgedragen via SSL-technologie (Secure Socket Layer) en alle overgedragen informatie blijft versleuteld tijdens het synchronisatieproces.

Het synchronisatieproces vereist de overdracht van informatie via een beveiligde verbinding naar servers die worden gehost door Amazon Web Services in de VS.

Meer informatie over gegevensbescherming van ShopSync vindt u hier: https://www.shop-sync.com/privacy-policy

12) Rechten van de betrokkene

12.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u de volgende rechten van de betrokkene toe (toegangs- en interventierechten) ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten:

 • Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissing overeenkomstig artikel 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO;
 • Recht om de overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO gegeven toestemming in te trekken;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.

12.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS HOGER GERECHTVAARDIGD BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U BEZWAAR AANTEKENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

13) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - daarnaast op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van de handelswetgeving en de belastingwetgeving).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO, worden de betrokken gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van art. 6 lid 1 sub b DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is voor de verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig art. 21, lid 1, DSGVO uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig art. 21 (2) DSGVO uitoefent.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.